Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • 23/04/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 23 d’abril i Especial

  1790 “Dia 23 d’abril [...] En tal nit 23 d’abril hi hagué gran orquestra de música en la sala de la confraria dels revenedors, en la plaça del Pi, davant de la iglésia parroquial, ab lo motiu d’un francès que tocava un cert instrument no conegut aquí, nomenat epicordion, d’hetxura, segons oí, d’una com mandola, tocant-la lo músic ab didals de plata; tocant-s’hi simfonies de Haydn ab plena orquestra, i concertants, àries, etc.; pagant-se [...] per entrar a oir la música, dos pessetes cada u, donant bitllets per l’entrada de casa d’Andrés Caponata. Oí dir si hi anà poca gent, sent tan cara la diversió; havent-se començada a set hores de la nit i finida a dos quarts de deu.”

  Continuar llegint >>
 • 22/04/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 22 d’abril

  Dia 22 d’abril [...] Resolgueren traure lo cos de la gloriosa santa Madrona de la iglésia dels pares Caputxins, per dur-lo en professó a la catedral, respecte la gran necessita d’aigua.” Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

  Continuar llegint >>
 • 21/04/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 21 d’abril

  1788 “Dia 21 d’abril [...] S’han començat al dematí, a deu hores, les oposicions de cirurgia en l’Hospital, en una de les sales [que] tenen los cirurgians en aquell col·legi; presenciant dites oposicions lo Sr. Intendent, i les de medicina s’acabaren en divendres, divuit d’est mes d’abril, i quedà elegit un tal Coll en la plaça vacant per mort del doctor Milans . [...] S’ha començada a fer l’excavació per si se troba lo desitjat cos de sant Pere Nolasco.”

  Continuar llegint >>
 • 20/04/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 20 d’abril

  “Lo dia 20 d’abril [...] Havent-se retirat dels banys de Caldes a esta ciutat los Excms. Condes d’El Asalto, per haver sobrevingut novedat en la salut de la generala, motivant-la uns forts accidents estèrics, se li han augmentat aquí de tal manera ...”

  Continuar llegint >>
 • 19/04/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 19 d’abril. Especial: l’afició del baró per les campanes.

  Sense data Dissabte Sant [...] A l’harmonia de la campana de la Seu “Tomasa” “Madona” y “Dominical” ab las demés, principalment ab la música en el Glòria, se hi uneixen alguns cohets y y immediatament la Salba de la Artilleria comensant Montjuïc

  Continuar llegint >>
 • 18/04/2020

  200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 18 d’abril

  1771 “Dia 18 d’abril de 1771 S’han començat les obres en la iglésia del Pi, ço és, se va desfent lo retaule, per compondre’l arrimat a la paret. De present, los sants col·laterals de l’altar major queden ja fora, i existeixen dintre de les capelles immediates. També lo frontis de la iglésia de Sant Francisco de Paula se blanqueja novament [...] Entre la Creu Coberta i poble de Sants, extramuros de Barcelona, s’ha fet un nou carner, ab ses barres, per posar los cadàvers dels sentenciats, per escarment dels que obren mal.”

  Continuar llegint >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Segueix-nos a