Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
15/05/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 15 de maig.

Sense data “Luego segueix en 15 de maig la festa de tots los pagesos de Sant Isidro Llaurador, en tots los Pobles, ab Completas ab musicas de cobla en sás vigílies, y en lo dia; oficis, ab musica, y Professons de Sant Isidro, y ballades en la tarde á la Plasa, ab molta concurrència, y alegria de Pagesos y Pagesas y de altres Personas, ques combidan unes á altres a disfrutar de sas Festas y diversions y així en las demés Festas majors en tot lo curs del Any.

Extra de Barcelona, Festa major los vehins en la Iglesia Convent de Nostra Sra. de Gracia de Carmelitas Descalsas á Sant Isidro Llaurador ab ballades allí devant en la tarde, ab concurrència de molt Poble de Barcelona, y de Pagesos, y de Pagesas de tot aquell Plà de Gracia, à fer bona tarde.”

Font: Costums i tradicions religiosos de Barcelona "Calaix de sastre" : Rafael d’Amat i de Cortada i de Santjust Baró de Maldà. Edició a cura de Josep M.Martí i Bonet, Lluís Bonet i Armengol i Isabel Juncosa i Ginestà. 

1776

“Dia 15 de maig de 1776, a dos quarts de sis de la tarda, feren caure a mar a la dita torre de les Puces, ab ajuda d’algunes barrinades, i se desprengué casi per enter des de mitja torre en amunt, quedant l’altra mitat intacta un poc més avall de la Muralla de Mar. Se diu si tenia mil i dos-cents anys; i altres, si tan sols quatre-cents anys que era fabricada.”

1786

“Dia 15 de maig [...]

En los següents dies 15 i 16 estiguí en Badalona per veure la festa major de son gloriós patró i màrtir, Sant Anastasi, i la següent de Sant Isidro Llaurador.”

1790

“Dia 14 de maig Sant Isidro Llaurador [...] Ha arribat don Felip d’Amat, mon germà, de Madrid, el qual passa destinat a la cort de Rússia, per company del Sr. Gálvez, ministre; [...] havent estat afavorit a mon germà molt a satisfacció sua i nostra.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum primer: 1769-1791). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 4)

1794

“Dia 15 de maig [...]

Suposat no haver arribat encara de bon matí los músics per cantar l’ofici matinal de Sant Isidro, s’hi ha fet lo Sr. Anton Agramont – no sé si ab sotana i roquet – ab l’orgue a cant pla [...]. I per no dir que ha cantat com un àngel, com ja s’ha notat, ha cantat ab una veu grave i majestuosa, sí sols que un cert subjecte m’ha dit que quan canta apar que com un que té la boca plena de sopes, pronuncia les paraules, per falta de dentadura, com jo mateix, tot fent sopes i fesols (Amigos, això entre nosaltres, i fora). [...] En quant a la missa solemne, [...]

En fi, bé o no tant, s’han desempenyat los músics, havent-hi hagut sermó d’un caputxí en l’ofici, en glòria de sant Isidro, qual ha estat en català, i no en llengua de catastro, o en castellà, que és tot una cosa.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum segon: 1792-1794). Barcelona : Curial, 1987. (Biblioteca Torres Amat ; 5)

1797

“Dia 15 de maig [...] en les iglésies parroquials i sufragànies de tota esta província, havent-hi saraus o danses en les places de  viles i pobles; i també se fa festa de Sant Isidro en la iglésia der Nostra Senyora de Gràcia, convent dels pares josepets, mitja llegua que dista de Barcelona, al nord, i ab les concorregudes ballades a fora, allí a Gràcia.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum tercer: 1795-1797). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 6)

1799

Dia 15 de maig [...]

“Lo senyor Jaume, mestre de dansa, continua en passar-ho bé i començar-se ja a llevar, pensant ja eixir de casa en la vigília o dia de Corpus.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1800

Dia 15 de maig [...]

Per lo tant, per disposició de S.E. lo general o dels enyor governador, se passarà a continuar lo passeig de la Rambla, allargant-se fins a Betlem; traient-se les verduleres i hòmens de tot aquell tros des de la Boqueria fins passada la iglésia de Sant Josep, transferint-se estes verduleres davant d’aquell tros de muralla de casa Rocafort que ahir se començà a derivar, dient-se si faran magatzems o botigues, [...] Podent jo dir que en tot aquest espai que ha corregut de cinquanta anys, la mitat, i no sé si diga més, de Barcelona és nova, i que de contínuo s’hi fabrica, alçant-se molts pisos, no podent-se estendre per causa de les muralles, no cabent-hi casi la gent, que ja es computa arribar a dos-centes mil persones.

1801

Dia 15 de maig [...]

En est dia, quedant acordat per la junta del bon humor i divertiments d’anar-se a passar lo dia, festiu a tots los pagesos, de Sant Isidro Llaurador en lo poble d’Hospitalet [...], me so escalfat, és dir resolt, des d’ahir nit – ab tot que els flatos me tibaven prou el ventre i bufaven per baix, des d’un cert amagatall que no m’és decorós explicar - , a unir-me a tota esta tabola, esra d’un dia i nit, que passo a referir en esta miscel·lània.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà Calaix de sastre : (volum cinquè: 1800-1801). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 13)

1804

Dia 15 de maig, dimarts, Sant Isidro Llaurador, patró de Madrid i de tots los pagesos. [...] Músiques i cantúries en iglésies, i diversions a fora de les iglésies, en àpats en taules de pagesos, saraus i demés divertiments. [...]

Hem eixit a la plaça en la que ballaven les pageses i pagesos, mossos i minyones de Sant Andreu, d’estes moltes faldilles d’indiana fina i demés corresponent a la festa de Sant Isidro; alguns mossos de bona talla i figura, trepitjant bé los peus i esclafint bé los dits, corrent la pavana i resseguint bé la figura en algunes contradanses. Divertida, cert, que estava la plaça, ab bona música de ciegos de dos violins, contrabaix i clarinet, tot que dona alegria, privant-me a li lo diantre de magí.”

 Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum setè: 1804-1807). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 15)

 

 

 

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
EXPOSICIÓ COREOGRAFIA ARCHEOLÒGICA. Inauguració de l’exposició sobre els projectes de restauració de danses que l’Esbart Català fa des de 1908, amb un cas concret: les Danses de Vilanova i la Geltrú de 1921. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
9
10
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Presentació del llibre La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII) de Raül Sanchis Francés, guanyador de l’accèssit al V Premi Rafael Tudó. a Sala d'actes de la Casa dels Entremesos,20h
23
24
TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família a Casa dels Entremesos,10:30h
25
26
27
28
29
30
31

  • EXPOSICIÓ COREOGRAFIA ARCHEOLÒGICA. Inauguració de l’exposició sobre els projectes de restauració de danses que l’Esbart Català fa des de 1908, amb un cas concret: les Danses de Vilanova i la Geltrú de 1921.

    Lloc: Sala d'actes de la Casa dels Entremesos
    Data: 08-10-2020, 20h

  • TASTET DE DANSES. Taller de balls per infants i família

    Lloc: Casa dels Entremesos
    Data: 10-10-2020, 10:30h

Segueix-nos a