Banner Home
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
27/04/2020

200 anys sense el baró de Maldà. Des de casa estant ...: 27 d’abril

1795 “Dia 27 d’abril [...] S’ha dit molt haver arribat a Cadis i entrat a sa baïa, en lo dia 19, la gran flota que s’esperava temps ha de l’Amèrica, havent-se publicat que porta l’interès de trenta milions. Esta notícia, respecte de ser tant important, [...], hem d’esperar la confirmació, per no enganyar nostra esperança i expectació.”

1796

“Dia 27 d’abril [...]

Tenint ordre del Sr. coronel de reals guàrdies espanyoles, l’Exm. Sr. duque d’Osuna, marquès de Peñafiel, los alféreces – alguns – i tots los cadets del real cos, de tenir de marxar a Madrid per aprendre les matemàtiques en la nova escola que es passa a establir en Madrid, aprompten tots sos equipatges per marxar des d’esta capital dits senyors alféreces i cadets, devent-se obrir la nova escola en lo vinent mes de maig.  Comprès en lo número de cadets lo meu tercer fill Josep Maria admès en dit real cos de guàrdies espanyoles, ...”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum tercer: 1795-1797). Barcelona : Curial, 1988. (Biblioteca Torres Amat ; 6)

1798

“Dia 27 d’abril [...]

Avui se limpiava la claveguera del carrer del Pi, traient-se les llambordes del mig per l’efecte, tornant-se después a son puesto.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà  Calaix de sastre : (volum quart: 1798-1799). Barcelona : Curial, 1990. (Biblioteca Torres Amat ; 8)

1802

“Dia 27 d’abril [...]

Queda adoptat un nou projecte de fanals per tota esta ciutat, que seran de cristalls, los que resplendiran més que els actuals, ab menos número, i més ahorro.  Per consegüent, ab menos gasto, segons prova ja feta en casa Fabrioles, ab diferenta col·locació de barres de ferro dels actuals fanals.  En el dia tot se subtilitza més i comença a reinar millor gust que l’antic.”

1803

“Dia 27 d’abril [...]

Lo baró de Rocafort s’acaba de restablir de sa dolència passada, i ab poc temps que ha lograt arreglar-se-li lo rellotge, vull dir la fantasia de son cap, tan trista i melancòlica.  Gràcies a Déu.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum sisè: 1802-1803). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 14)

1804

“Dia 27 d’abril [...]

Coses totes contra la Iglésia, que em tenen prou afligit i me quiten lo bon humor per divertir-me i escriure jocositats en relacions continuades en mos llibres de passatemps [...] en tan mala època en què ens trobam, i en tanta guerra que, a més de la Iglésia, que és la més sensible, se’ns fa a tots, escurant-nos d’allò bé les bosses de pecúnies, lo don Carlets, ab pagos i tornapagos de novens, cases delmeres, criats i criades i demés família, cotxes i mules i demés pechos, que irriten prou als vassalls  per lo prou inquietants, impossibilitats de més pagos a poder pagar i cobrir lo gran dèficit nacional, o de la corona.”

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum setè: 1804-1807). Barcelona : Curial, 1994. (Biblioteca Torres Amat ; 15)

1811

“Dia 27 d’abril [...]

... sent set hores que entràrem al poble de Borredà, i anàrem a casa Bardolet, que hi trobàrem tots los Bardolets, pares, fills, cosins, oncles i nebots, i així a tots ab alegria i goig que es deixa considerar ab que ens reberen.  A poc rato después tenint la panxa buida i així ab ganes de pendre xocolate – que no el deixo matins i tardes – donà providència per est lo doctor Antoni Bardolet que luego sens servís, com en efecte acompanyat ab aquelles bones coques d’aquella casa a sucar a les xicres; ... “

Font: Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà. Calaix de sastre : (volum novè: 1811-1812). Barcelona : Curial, 1999. (Biblioteca Torres Amat ; 20)

Tornar Més notícies >>
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Segueix-nos a